मराठी समानार्थी शब्द संग्रह | Samanarthi Shabd in Marathi

Samanarthi Shabd in Marathi : मित्रांनो आपण लहानपणापासून समानार्थी शब्द पाहत आलो आहोत. मराठी व्याकरणात मराठी समानार्थी आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतात. आजच्या या पोस्टमध्ये आपण मराठी समानार्थी शब्द संग्रह (Samanarthi Shabd in Marathi) जाणून घेणार आहोत.

मराठी समानार्थी शब्द संग्रह (Samanarthi Shabd in Marathi)

Contents

मराठी समानार्थी शब्द संग्रह (Samanarthi Shabd in Marathi)

चंद्र समानार्थी शब्द मराठी

शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम

समुद्र समानार्थी शब्द मराठी

सागर, दर्या, अर्णव, उदकराशि, उदधि, जलधि.

नदी समानार्थी शब्द मराठी

सरिता, तटिनी, तरंगिणी, जलवाहिनी

वारा समानार्थी शब्द

वात, वायू, पवन, अनिल, समीर, मरुत

सूर्य समानार्थी शब्द मराठी

रवी, भास्कर, दिनकर, सविता, मित्र, अरुण, भानू, आदित्य

घर समानार्थी शब्द मराठी

सदन, गृह, निकेतन, आलय, भवन, निवास, धाम,आवास, गेह, निलय, वास-स्थान

रास समानार्थी शब्द मराठी

राशी, ढीग ,रासक्रिडा, रासलीला

मित्र समानार्थी शब्द मराठी

साथी, यार, सखा, दोस्त, सहवासी, सहपाठी, लंगोटिया यार,

गंध समानार्थी शब्द मराठी

वास, दरवळ, सुवास.

झाड समानार्थी शब्द मराठी

वृक्ष, तरु

वृक्ष समानार्थी शब्द मराठी

झाड, तरुवर, तरू, द्रुम, पादप

पक्षी समानार्थी शब्द मराठी

खेचर, दविज, पतंग, पंछी, खग, विहग, परिन्दा, शकुन्त

हत्ती समानार्थी शब्द मराठी

गज, कुंजर, वारण

आई समानार्थी शब्द मराठी

माता, माय, जननी, माऊली, जन्मदात्री

वीज समानार्थी शब्द मराठी

चपला, तडित्, दामिनी, बिजली, विद्युल्लता, सौदामिनी,करंट, विद्युत

काया समानार्थी शब्द मराठी

शरीर, तनु, धन

आकाश समानार्थी शब्द मराठी

नभ, गगन, आभाळ, अंबर, व्योम,आसमान

लतिका समानार्थी शब्द मराठी

वल्लरी, वल्ली, लतिका, वेली

घास समानार्थी शब्द मराठी

गवत, चारा, तृण

रस्ता समानार्थी शब्द मराठी

मार्ग, पायवाट, वाट

शाळा समानार्थी शब्द मराठी

विद्यालय

सागर समानार्थी शब्द मराठी

आखात, उपसागर, खाडी, महासागर, समुद्र

मेघ समानार्थी शब्द मराठी

बादल, जलधर, पयोद, पयोधर, घन,वारिद,नीरद, वारिधर, अंबुद

गाव समानार्थी शब्द मराठी

ग्राम,खेडे,देहात

पाऊस समानार्थी शब्द मराठी

वर्षाव, वृष्टी,पर्जन्य, वर्षा,बारिश, बरसात

अंबर समानार्थी शब्द मराठी

नभ, गगन, आभाळ, आकाश, व्योम,आसमान

विश्वासघात समानार्थी शब्द मराठी

कपट, निमकहराम,दगा, दगाबाजी, बेईमानी

पान समानार्थी शब्द मराठी

दल, पत्री, पर्ण, पात

आभाळ समानार्थी शब्द

नभ, गगन, आभाळ, आकाश, व्योम,आसमान

आनंद समानार्थी शब्द मराठी

हर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रसन्नता, आह्राद, प्रमोद, उल्लास

दात समानार्थी शब्द मराठी

दंत, दंतावली, रदन, दशन, रद, द्विज, मुखक्षर

फुल समानार्थी शब्द

सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुष्प

माती समानार्थी शब्द मराठी

मृत्तिका, मृदा

वाट समानार्थी शब्द मराठी

पथ, मार्ग, रस्ता

पुस्तक समानार्थी शब्द मराठी

ग्रंथ, पोथी, पृष्ट

डोळे समानार्थी शब्द मराठी

अक्ष, अक्षी, आंख, चक्षू, नयन, नेत्र, लोचन

हात समानार्थी शब्द मराठी

कर, बाहू, भुज, हस्त

तक्रार समानार्थी शब्द मराठी

अपराधनिवेदन, फिर्याद, गार्‍हाणे

घोडा समानार्थी शब्द मराठी

अश्व, वारू, हय, तुरंग

मोर समानार्थी शब्द मराठी

केकी, मयूर

निकड समानार्थी शब्द मराठी

गरज

जीभ समानार्थी शब्द मराठी

जिभली, जिव्हा, रसना

योग्य समानार्थी शब्द

उपयोगी, लायक, क्षम, उपयुक्त, लाजीम, अर्ह

कमळ समानार्थी शब्द मराठी

अंबुज, अंबोज, अरविंद, इंदीवर, उत्पल, कमल, कमल पुष्प, कमलिनी, कल्हार, कुमुद, नलिन, नलिनी, नलीन, नीरज, पंकज, पद्म, पुंडरीक, पुष्कर, राजीव, वारिज, सरसिज, सरोज, सरोजिनी, सरोरुह

उसंत समानार्थी शब्द मराठी

आराम, विश्रांती, विसावा

कारस्थान समानार्थी शब्द मराठी

कट, कावा, फंद, गुप्त कारवाई, गुप्त कार्यवाही, संगनमत

वाघ समानार्थी शब्द मराठी

वाघरू, वाघोबा, व्याघ्र, शार्दूल

तोंड समानार्थी शब्द मराठी

मुख

नमस्कार समानार्थी शब्द मराठी

अभिवंदन, अभिवादन, नमन, प्रणाम, प्रणिपात, बंदगी, वंदन

उचित समानार्थी शब्द मराठी

अनुरूप, फक्कड, योग्य, साजेसा, सुसंगत

माया समानार्थी शब्द मराठी

प्रेम

पुस्तक समानार्थी शब्द

ग्रंथ, पोथी, पृष्ट.

शक्ती समानार्थी शब्द मराठी

कुवत, क्षमता, बळ, मगदूर, सामर्थ्य

व्यर्थ समानार्थी शब्द मराठी

उगाच, उगीच, नाहक, हकनाक

सरिता समानार्थी शब्द मराठी

आपगा, तटिनी, तटी, तरंगिणी, नदी, निम्नगा

पर्वत समानार्थी शब्द मराठी

गिरी, डोंगर, पहाड, महीधर, महीध्र, शैल

नवरा समानार्थी शब्द मराठी

कारभारी, दादला, दादल्या, धनी, पती, भ्रतार, मालक, यजमान, स्वामी

कान समानार्थी शब्द मराठी

कर्ण, श्रवण, श्रवणेंद्रिय, श्रोत्र

भीती समानार्थी शब्द मराठी

आशंका, खटका, भय

पाणी समानार्थी शब्द

आप, उदक, जल, जळ, नीर, पापा, सलिल

बाण समानार्थी शब्द मराठी

तीर, विशिख, शर, सायक

बाग समानार्थी शब्द मराठी

उद्यान, उपवन, बगीचा, बागिचा

कासव समानार्थी शब्द मराठी

कच्छ, कच्छप, कूर्म

मन समानार्थी शब्द

अंतःकरण, अंतरंग, अंतर्याम, काळीज, जीव, मन, मानस, हृदय

प्रकाश समानार्थी शब्द मराठी

आभा, आलोक, उजेड, तेज, दीप्ति, द्युती, प्रभा

युक्ती समानार्थी शब्द मराठी

उपाय, मार्ग, शक्कल

कमळाचे तळे समानार्थी शब्द

अंबुज, अंबोज, अरविंद, इंदीवर, उत्पल, कमल, कमल पुष्प, कमलिनी, कल्हार, कुमुद, नलिन, नलिनी, नलीन, नीरज, पंकज, पद्म, पुंडरीक, पुष्कर, राजीव, वारिज, सरसिज, सरोज, सरोजिनी, सरोरुह

पृथ्वी समानार्थी शब्द

अवनी, उर्वी, धरणी, धरा, धरातल, धरित्री, पृथिवी, भू, भूतल, भूमंडल, भूमी, भूलोक, मही, मेदिनी, रसा, वसुंधरा, वसुधा

सिंह समानार्थी शब्द मराठी

केसरी, मृगेंद्र, पंचानन

हत्ती समानार्थी शब्द

ऐरावत, कुंजर, गज, गजराज, गजेंद्र, द्विरद, भद्र, भद्रजाती, मतंगज, मातंग, रदी, वारण

माकड समानार्थी शब्द

कपी, मर्कट, वानर

तेज समानार्थी शब्द मराठी

आभा, आलोक, उजेड, दीप्ति, द्युती, प्रकाश, प्रभा

सुवर्ण समानार्थी शब्द मराठी

कनक, कांचन, सोने, हेम

बुद्धी समानार्थी शब्द

अक्कल, उमज, बुद्धीमत्ता, मती

कप्पा समानार्थी शब्द मराठी

खण, खाना

गाढव समानार्थी शब्द

गद्धा, लांबकान्या

प्रशंसा समानार्थी शब्द मराठी

कौतुक, गुणगान, गोडवा, तारीफ, नवाजणी, नवाजणूक, नवाजस, नवाजी, प्रशस्ती, वाखाणणी, वाहवा, शाबासकी, स्तुती

कुत्रा समानार्थी शब्द

कुक्कुर, श्वान

आरसा समानार्थी शब्द

आदर्श, दर्पण

प्रेम समानार्थी शब्द

प्रीती, माया, जिव्हाळा

विद्यार्थी समानार्थी शब्द

चेला, शागीर्द, शिष्य

धनुष्य समानार्थी शब्द

कमठा, कामठा, कोदंड

कष्ट समानार्थी शब्द मराठी

खस्ता, तसदी, ताप, त्रास, दुःख, पीडा, विषाद

वाघ समानार्थी शब्द

वाघरू, वाघोबा, व्याघ्र, शार्दूल

पार्वती समानार्थी शब्द

अंबा, अंबिका, अपर्णा, आदिमाया, उमा, गिरिजा, गौरी, जगदंबा, जगदंबिका, दुर्गा, भगवती, भवानी, महादेवी, शिवपत्नी, शिवा

सुंदर समानार्थी शब्द

कमनीय, घाटदार, डौलदार, नेटका, प्रमाणशीर, बांधेसूद, रेखीव, सुडौल, सुढाळ, सुबक

कारस्थान समानार्थी शब्द

कट, कावा, फंद, गुप्त कारवाई, गुप्त कार्यवाही, संगनमत

सावली समानार्थी शब्द

छाया, पडछाया

इच्छा समानार्थी शब्द मराठी

अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, मनीषा, वांछा, स्पृहा

उशीर समानार्थी शब्द

दिरंगाई, विलंब

जग समानार्थी शब्द मराठी

अरत्र, इहलोक, दुनिया, भूलोक, मनुष्यलोक, मर्त्यलोक, मृत्युलोक, विश्व, संसार

मदत समानार्थी शब्द

पाठबळ, योगदान, सहकार्य, साहाय्य, साह्य, हातभार

धाक समानार्थी शब्द मराठी

दहशत, धास्त, धास्ती, भय

वर्ष समानार्थी शब्द

संवत्सर, साल

अफवा समानार्थी शब्द

अवई, अवाई, आवई, कंडी, प्रवाद, बाजारगप्पा, बोलवा, भूमका, वदंता, वावडी, हूल

हुशार समानार्थी शब्द मराठी

अक्कलवान, अक्कलवान व्यक्ती, चतुर, चतुर व्यक्ती, डोकेबाज, डोकेबाज व्यक्ती, बुद्धिमंत, बुद्धिमंत व्यक्ती, बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ती, बुद्धिवान, बुद्धिवान व्यक्ती, हुशार व्यक्ती, हुषार व्यक्ती

उणीव समानार्थी शब्द

कसर, ददात

सर्प समानार्थी शब्द

अही, उरग, जनावर, व्याल, सर्प

पूजा समानार्थी शब्द

अर्चन, आराधना, उपासन, उपासना, पूजन, पूजाअर्चा, पूजापाठ

अपमान समानार्थी शब्द

अनादर, अवमान, बेअब्रू

काळजी समानार्थी शब्द

घोर, चिंता, चुटपुट, फिकीर, रुखरुख, विवंचना, हळहळ, हुरहुर

उकळी समानार्थी शब्द

अधण, आधण, कढ

लढाई समानार्थी शब्द

कंदन, झुंज, युद्ध, रण, रणकंदन, रणसंग्राम, लढा, संगर, संग्राम, समर

पराक्रम समानार्थी शब्द

पुरुषार्थ, पौरुष, मर्दुमकी, शौर्य

मीठ समानार्थी शब्द

लवण, क्षार

आव्हान समानार्थी शब्द

ललकार

भेट समानार्थी शब्द

उपहार, नजराणा

मंगळवार समानार्थी शब्द

सप्ताहातील दुसरा वार.

जखम समानार्थी शब्द मराठी

दुखापत, घाव, वण, आघात

रक्त समानार्थी शब्द मराठी

रक्त, खून, लहू, रुधिर, शोणित, लोहित

वेल समानार्थी शब्द मराठी

लता

सकाळ समानार्थी शब्द

उषाःकाल, प्रभात, प्रातःकाल, प्रातःकाळ

गणित समानार्थी शब्द मराठी

गणितशास्त्र

विश्लेषण समानार्थी शब्द

पृथक्करण

स्त्री समानार्थी शब्द

नार, नारी, बया, बाई, बाईमाणूस, महिला, वनिता

अद्वितीय समानार्थी शब्द

अजोड, अतुलनीय, अनुपम, अप्रतिम, बेजोड

हातोडा समानार्थी शब्द

हातोडी

बाप समानार्थी शब्द मराठी

जनक, तात, तीर्थरूप, पिता, बाबा, वडील

शौर्य समानार्थी शब्द

पराक्रम, पुरुषार्थ, पौरुष, मर्दुमकी

समाप्त समानार्थी शब्द

खलास

पोपट समानार्थी शब्द

कीर, मिठ्ठू, राघू, रावा, शुक

धीट समानार्थी शब्द

धाडसी, निधडा, बहाद्दर, साहसी, हिम्मतवान

व्रत समानार्थी शब्द मराठी

वसा, वाणवसा

राणी समानार्थी शब्द

राजपत्नी, राज्ञी

दात समानार्थी शब्द

दंत

व्यर्थ समानार्थी शब्द

उगाच, उगीच, नाहक, हकनाक

अमृत समानार्थी शब्द

पीयूष, सुधा, सुधारस

मांडी समानार्थी शब्द

जांग, जांघ

रात्र समानार्थी शब्द

निशा, निशी, यामा, यामिनी, रजनी, रात, रात्रमान

त्रास समानार्थी शब्द

कष्ट, खस्ता, तसदी, ताप, दुःख, पीडा, विषाद

किनारा समानार्थी शब्द

काठ, तट, तटाक, तीर

डोके समानार्थी शब्द

मस्तक, मुंडके, शिर, शीर्ष, सिसाळ

चपला समानार्थी शब्द

तडित्, दामिनी, बिजली, विद्युल्लता, वीज, सौदामिनी

मित्र समानार्थी शब्द

दोस्त, यार

भावना समानार्थी शब्द

भाव, मनोविकार

तहान समानार्थी शब्द

तृषा, तृष्णा

धोबी समानार्थी शब्द

परीट, रजक

बायको ला समानार्थी शब्द

बायको, अर्धांगी, भार्या, दारा, सहधर्मचरिणी, कांता, जाया

पत्नी समानार्थी शब्द

अंगना, अर्धांगिनी, अस्तरि, अस्तुरी, कांता, कुटुंब, जाया, धर्मपत्नी, बाईल, बायको, भार्या, सहचारिणी, सहधर्मचारिणी, सहधर्मिणी

वस्त्र समानार्थी शब्द मराठी

कपडे, कपडेपट, जामानिमा, परिधान, पोशाख, वेख, वेश

जंगल समानार्थी शब्द मराठी

अटवी, अरण्य, कांतार, कानन, रान, वन, विपिन

ओठ समानार्थी शब्द

अधर, ओष्ठ, होट

बोध समानार्थी शब्द मराठी

आत्मबोध, आत्मानुभूती

मुख समानार्थी शब्द मराठी

तोंड

कौशल्य समानार्थी शब्द

कला, कसब, लाघव, हातोटी

परखड समानार्थी शब्द

सडेतोड, स्पष्ट

जन्म समानार्थी शब्द

उत्पत्ती, जनन

अहर्निशी समानार्थी शब्द मराठी

अष्टौप्रहर, अहोरात्र, तिकाल, तिन्हीत्रिकाळ, त्रिकाळ, दिवसरात्र, नित्य, नेहमी, रात्रंदिवस, सदा, सदैव, सदोदित, सर्वदा

जागा समानार्थी शब्द

वाव

अरण्य समानार्थी शब्द

अटवी, कांतार, कानन, जंगल, रान, वन, विपिन

अंधार समानार्थी शब्द

अंधकार, निराशा, नैराश्य, हताशपणा

कचरा समानार्थी शब्द मराठी

केर

मुलगी समानार्थी शब्द मराठी

आत्मजा, कन्यका, कन्या, तनया, तनुजा, दुहिता, पुत्री, पोरगी, बेटी, लेक, सुता

बरोबरी समानार्थी शब्द

सारखेपणा, सादृश्य, तुल्यता

पदवी समानार्थी शब्द

उपाधी, किताब

भांडण समानार्थी शब्द मराठी

कलह, कुरबूर, चकमक, झगडा, तंटा, बखेडा, बाचाबाची, भांडणतंटा, वाद, वादावादी, विवाद

सोने समानार्थी शब्द

स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन, तपनीय, महारजत

पराजय समानार्थी शब्द

अपयश, पराभव, पाडाव, बीमोड, मात, शिकस्त, हार

बेडूक समानार्थी शब्द

दर्दुर, बेडकी, मंडूक

नाग समानार्थी शब्द

नागोबा, भुजंग

पटाईत समानार्थी शब्द

कसबी, कुशल, जाणकार, जाणता, तज्ज्ञ, तज्ञ, तरबेज, निपुण, निष्णात, पारंगत, प्रवीण, फरडा, वाकबगार, विशारद, हातखंडा, हुशार

खर्च समानार्थी शब्द

व्यय

आंबा समानार्थी शब्द

आम्रवृक्ष

गरीब समानार्थी शब्द

दरिद्री, द्रव्यहीन, निर्धन, रंक

कंबर समानार्थी शब्द

कटी, कमर, पेकाट

दिवस समानार्थी शब्द मराठी

दिनमान

सल्ला समानार्थी शब्द

विचार-विमर्श, विचारविनिमय, सल्लामसलत

पायबंद समानार्थी शब्द

आळा, बंदी

भरभराट समानार्थी शब्द

भरभराट, उत्कर्ष, बहर, कळस, भर

राजवाडा समानार्थी शब्द

प्रासाद, महल, महाल, राजगृह, राजप्रासाद, राजमंदिर, राजमहाल, सरकारवाडा

योगदान समानार्थी शब्द

पाठबळ, मदत, सहकार्य, साहाय्य, साह्य, हातभार

बैलगाडी समानार्थी शब्द

खटारा

रक्षक समानार्थी शब्द मराठी

तारक, तारणहार, त्राता, रक्षणकर्ता

हृदय समानार्थी शब्द

अंतःकरण, अंतरंग, अंतर्याम, काळीज, चित्त, जीव, मन, मानस

मजबूत समानार्थी शब्द

आटीव, कसलेला, दणगट, पीळदार, भरदार

काळ समानार्थी शब्द मराठी

अंत, अखेर, चिरनिद्रा, देवाज्ञा, देहान्त, देहावसान, निधन, निर्वाण, मरण, मृत्यू, शेवट

गुण समानार्थी शब्द

सद्गुण

शेत समानार्थी शब्द

जमीन, रान, वावर

तलाव समानार्थी शब्द

पुष्करणी, पोखरणी, सरोवर

पहाट समानार्थी शब्द

उषा, सकाळ, पहाट, प्रातःकाल, प्रभात, उषःकाल, अरुणोदय.

आश्चर्य समानार्थी शब्द मराठी

अचंबा, अपूर्वता, अपूर्वाई, अप्रूप, नवल, नवाई, नवायी, विस्मय

दया समानार्थी शब्द मराठी

करुणा, कृपा, मेहरबानी

बाजार समानार्थी शब्द

हाट

तुरुंग समानार्थी शब्द

कारा, कारागार, कारागृह, कैद, कैदखाना, जेल, बंदीखाना, बंदीवास, बंदीशाळा

विधवा समानार्थी शब्द

जिचा नवरा मृत आहे अशी स्त्री

समानार्थी शब्द मराठी (Synonyms words in marathi)

न्हावी समानार्थी शब्द

नापित, हजाम

पुष्कळ समानार्थी शब्द

खूप, फार, भरपूर, भरभरून, मायंदळ, मायंदळा, मायंदाल, मायंधाल

लठ्ठ समानार्थी शब्द

जाड, जाडजूड, जाडा, स्थूल

परिवर्तन समानार्थी शब्द

पालट, फेरफार, बदल

संकट समानार्थी शब्द

अरिष्ट, आपदा, आफत, इडापिडा, इडापीडा, उत्पात, बला, विघ्न, विपत्ती, विपदा

ढग समानार्थी शब्द मराठी

अंबुद, अब्द, अभ्र, घन, जलद, जलधर, पयोधर, महुडा, मेघ

राजा समानार्थी शब्द

नरपती, नराधिप, नरेंद्र, नरेश, नृप, नृपती, नृपाल, भूप, भूपती, भूपाल, महीपाल, महीपाळ

युद्ध समानार्थी शब्द

कंदन, झुंज, रण, रणकंदन, रणसंग्राम, लढा, लढाई, संगर, संग्राम, समर

भुंगा समानार्थी शब्द

भोवरा, भ्रमर

समस्या समानार्थी शब्द मराठी

अडचण, अडीअडचण, प्रश्न

शंख समानार्थी शब्द

शंकू

पंख समानार्थी शब्द मराठी

पक्ष, पर, पाख

सोंगटी समानार्थी शब्द

मोहरा

पाय समानार्थी शब्द मराठी

चरण, पद, पाऊल, पाद

ज्ञान समानार्थी शब्द

माहिती, विद्या, धडा, बोध, शिकवण

श्रीमंत समानार्थी शब्द

तालेवार, धनवंत, धनवान, धनाढ्य, धनिक, सधन, समृद्ध

प्रामाणिक समानार्थी शब्द

ईमानदार, खात्रीलायक, विश्वसनीय, विश्वासपात्र, विश्वासार्ह, विश्वासू, सचोटीचा

रांग समानार्थी शब्द

ओळ

काटकसर समानार्थी शब्द

मितव्यय

बुद्धिमान समानार्थी शब्द

अक्कलवान, अक्कलवान व्यक्ती, चतुर, चतुर व्यक्ती, डोकेबाज, डोकेबाज व्यक्ती, बुद्धिमंत, बुद्धिमंत व्यक्ती, बुद्धिमान व्यक्ती, बुद्धिवान, बुद्धिवान व्यक्ती, हुशार, हुशार व्यक्ती, हुषार व्यक्ती

वर्णन समानार्थी शब्द

चित्रण

भांडण समानार्थी शब्द

कलह, कुरबूर, चकमक, झगडा, तंटा, बखेडा, बाचाबाची, भांडणतंटा, वाद, वादावादी, विवाद

विहीर समानार्थी शब्द

आड, कूप

दिवस समानार्थी शब्द

दिनमान

नेहमी समानार्थी शब्द

अष्टौप्रहर, अहर्निश, अहोरात्र, तिकाल, तिन्हीत्रिकाळ, त्रिकाळ, दिवसरात्र, नित्य, रात्रंदिवस, सदा, सदैव, सदोदित, सर्वदा

कावळा समानार्थी शब्द

काऊ, काक

पैसा समानार्थी शब्द

अर्थ, द्रव्य, धन, माया, वित्त, संपत्ती

अहोरात्र समानार्थी शब्द मराठी

अष्टौप्रहर, अहर्निश, तिकाल, तिन्हीत्रिकाळ, त्रिकाळ, दिवसरात्र, नित्य, नेहमी, रात्रंदिवस, सदा, सदैव, सदोदित, सर्वदा

मध समानार्थी शब्द

मधू

दूध समानार्थी शब्द मराठी

क्षीर, दुग्ध, पय

आकर्षक समानार्थी शब्द

गोंडस, चित्ताकर्षक, मनमोहक, मोहक

तरंग समानार्थी शब्द मराठी

लहर

नमुना समानार्थी शब्द

आकृतिबंध, आराखडा, आलेख, प्रारूप, रूपरेषा

माळी समानार्थी शब्द

बागवान

कृतज्ञता समानार्थी शब्द

उपकाराची जाणीव

मधुर समानार्थी शब्द

गोड, मंजूळ, सुमधुर, सुरेल

ढग समानार्थी शब्द

अंबुद, अब्द, अभ्र, घन, जलद, जलधर, पयोधर, महुडा, मेघ

वाटसरू समानार्थी शब्द

पथिक, पांथस्थ, प्रवासी, मुशाफर

काळोख समानार्थी शब्द

अंधकार, अंधार, काळोखी, तम, तिमिर

खीर समानार्थी शब्द

दुधात शेवया, तांदूळ, साखर इत्यादी घालून आटवून केलेले पक्वान्न.

कापड समानार्थी शब्द

अंबर, कपडा, वसन, वस्त्र

धवल समानार्थी शब्द

पांढरा, शुभ्र, श्वेत, सफेत, सफेद

घसा समानार्थी शब्द

गळा, नरडे

सारांश (Summary)

आजच्या या पोस्टमध्ये आपण मराठी समानार्थी शब्द संग्रह (Samanarthi Shabd in Marathi) याविषयी माहिती जाणून घेतली. तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली हे कमेंट मध्ये नक्की सांगा. जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांनाही नक्की शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *