सम संख्या माहिती मराठी | Even numbers in marathi

Even numbers in marathi : मित्रांनो आपल्याला इयत्ता पाचवी सहावी पासून सम संख्या विषयी माहिती शिकवली जाते. याचा उपयोग स्पर्धा परीक्षेला सुद्धा खूप होतो. सम संख्या या पूर्णांक संख्या असतात ज्यांना 2 ने पूर्ण भाग जातो, तर विषम संख्येला 2 ने भागता येत नाही. सम संख्यांची उदाहरणे 2, 6, 10, 20, 50, इ. आहेत. आजच्या या पोस्टमध्ये आपण सम संख्या म्हणजे काय (Even numbers in marathi), सम संख्या माहिती मराठी (Even numbers information in marathi) जाणून घेणार आहोत.

Even numbers in marathi
सम संख्या म्हणजे काय (Even numbers in marathi)

सम संख्या म्हणजे काय (Even numbers in marathi)

कोणतीही संख्या जिला 2 ने भागता येते त्याला सम संख्या म्हणतात. सम संख्या नेहमी 0, 2, 4, 6 किंवा 8 या शेवटच्या अंकाने संपतात. सम संख्यांची काही उदाहरणे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ही आहेत. सहज 2 ने भागता येईल. सर्वात लहान सम नैसर्गिक संख्या 2 आहे. जर तुम्ही अशी संख्या निवडली जी 2 ने भागली जाऊ शकत नाही ती विषम संख्या म्हणून ओळखली जाते. उदाहरणार्थ- 1, 3, 5, 7, 9, इ.

अशा प्रकारे, सर्व संख्या सम संख्या आणि विषम संख्यांमध्ये विभागल्या जाऊ शकतात. याचा अर्थ, संख्या एकतर सम किंवा विषम असतात.

संख्या सम किंवा विषम आहे हे कसे ओळखावे?

दिलेली संख्या विषम आहे की सम आहे हे शोधण्यासाठी, तुम्हाला त्या संख्येचा शेवटचा अंक पहावा लागेल. ती शेवटची संख्या आपल्याला सांगेल की ती संख्या विषम आहे की सम आहे.

सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 ने संपतात.
विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ने संपतात.

संख्या सम आहेत की नाही हे ओळखण्यासाठी या सोप्या युक्त्या आहेत.

3, 945, 817 या संख्येचा विचार केला तर यांचा शेवट विषम संख्येने होतो म्हणजे 3, 5 आणि 7. म्हणून, दिलेल्या संख्या 3, 945, 817 या विषम संख्या आहेत. त्यामुळे या संख्या सम संख्या नाहीt. त्याच प्रकारे 4, 326 या सम संख्या आहेत कारण त्यांचा शेवट 4 आणि 6 ने होतो.

100 पर्यंत च्या सम संख्यांची यादी

100 पर्यंत च्या सम संख्यांची यादी खाली दिली आहे:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

सम संख्येच्या बेरजेचा गुणधर्म

1) सम आणि विषम किंवा विषम आणि सम संख्या यांची बेरीज केल्यास परिणामी संख्या नेहमी विषम येते.
उदा: 4+5=9
7+4=11

2) दोन सम संख्यांची बेरीज नेहमी सम असते.
उदा: 8+4=12

3) दोन विषम संख्यांची बेरीज नेहमी सम येते.
उदा: 15 + 9 = 24

सम संख्येच्या वजाबाकीचा गुणधर्म

1) सम संख्येमधून विषम संख्या वजा केल्यास किंवा विषम संख्येमधून सम संख्या वजा केल्यास येणारी संख्या ही नेहमी विषम असते.
उदा: 4 – 3 = 1
7 – 4 = 3

2) सम मधून सम वजा केल्यास, परिणामी संख्या नेहमी सम असते.
उदा: 16 – 6 = 10

3) विषम मधून विषम संख्या वजा केल्यास, परिणामी संख्या नेहमी सम असते.
उदा: 11 – 7 = 4

सम संख्येच्या गुणाकाराचा गुणधर्म

1) सम संख्येचा सम संख्येशी गुणाकार केल्याने नेहमी सम संख्या येते.
उदा: 8 × 4 = 32
10 × 6 = 60

2) सम आणि विषम संख्यांचा गुणाकार केल्याने नेहमी सम संख्या येते.
उदा: 6 × 5 = 30

3) दोन विषम संख्यांचा गुणाकार केल्याने नेहमी विषम संख्या मिळेल.
उदा: 3 × 5 = 15
7 × 9 = 63

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1 ते 25 मधील सर्व सम संख्या

1 ते 25 मधील सर्व सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

सम संख्या म्हणजे काय? Sam sankhya marathi mahiti

ज्या संख्येला दोन भागांमध्ये, म्हणजे दोन समान भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते त्याला सम संख्या म्हणतात. दुसऱ्या शब्दात, सम संख्याला 2 ने पूर्ण भाग जातो.

1 ते 50 मधील सम संख्या काय आहेत?

1 ते 50 मधील सम संख्यांची यादी आहेः2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 , 42, 44, 46, 48,50

सम मूळ संख्या कोणती?

2 ही एकमेव सम मूळ संख्या आहे.

शून्य(0) ही सम संख्या आहे का?

होय, शून्य ही सम संख्या आहे.

सारांश

आजच्या या पोस्टमध्ये आपण सम संख्या म्हणजे काय (Even numbers in marathi), सम संख्या माहिती मराठी (Even numbers information in marathi) याविषयी माहिती जाणून घेतली. Sam sankhya Mhanje kay ही माहिती कशी वाटली हे कमेंट मध्ये नक्की सांगा. जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांनाही नक्की शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *